logotyp

Tekniska Regler
Föreningens tekniska regler beskriver vad som är tillåtet att göra med bilar i de tre klasser vi tävlar i. I grunden används SBF tekniska regler för Racing och våra egna regler anger endast avvikelser och tillägg från SBF reglerna.

Giltighet: 2017 - 2018
Utgåva: Klass Standard
Utgåva: Klass Modifierad
Utgåva: Klass Special 


Tävlingsregler

Beskriver hur tävlingarna, poängberäkning, bestraffning, tidtagning etc. går till. I grunden används SBF tävlingsregler för Racing och våra egna tävlingsregler anger endast avvikelser och tillägg från SBF reglerna.
Giltighet: Tillsvidare
Utgåva: BavariaCup tävlingsregler


SBF Regelbok Racing
När läste du senast i SBF regelbok ?
Det är varje förares skyldighet att kunna och hålla sig uppdaterad på SBF reglemente.
Senaste revisionen av reglerna hittar du hos SBF.
Här är en direktlänk.


Inbjudan

BavariaCup 2017


Arrangörsreklam

Alla tävlande i BavariaCup skall ha den arrangörsreklam som är angivet i tävlingsregler. Endast gästförare tillåts ha annan arrangörsreklam. Alla nya tävlande i BavariaCup får en uppsättning arrangörsreklam och lösa startnummer efter erlagd serieavgift. Om tävlande behöver komplettera eller byta ut sin arrangörsreklam p.g.a. skada, omlack eller annat så kan nya beställas via hemsidan. Hur arrangörsreklamen skall appliceras kommer finnas beskrivet i nedan fil. Vid frågor, kontakta cuprepresentanterna.
BavariaCup dekaler 2017


Startnummer
Tilldelning, hur går det till?
Startnummer mellan 1-99 tilldelas enligt följande steg:
1. För att kunna ansöka om ett startnummer skall medlemsavgift och serieavgift vara betald
2. Nya deltagare tilldelas första lediga startnummer eller begärt startnummer om det är ledigt
3. En förare skall tillåtas ha kvar sitt startnummer ett kalenderår efter sin senast genomförda tävling i BavariaCup, därefter tillfaller startnummret poolen av lediga nummer
4. Byte eller ändring av startnummer tillåts endast efter sista tävling för säsongen
5. En förare som redan har tilldelats startnummer men av någon anledning vill byta skall tillåtas göra så

Aktuell och giltig startnummer-lista är den som finns på denna sida.
OBS - Hör av er till någon Cup representant när ni valt startnummer och innan ni anmäler er till tävling.
Startnummerlista


Avgifter och anmälan för BavariaCup
Avgifterna är uppdelade i två delar, en serie och en startavgift. Serieavgiften betalas senast 30 dagar före första tävlingsdag. Startavgiften betalas 10 dagar innan varje tävlingstillfälle.
BavariaCup är en racingserie för medlemmar i Bavariaracing. Enbart medlemmar som betalt både serie och startavgift får starttilstånd och kan tillgodoräkna sig poäng och placering i serien BavariaCup.
När serieavgiften är betald skall även en digital bild på bilen och föraren med kort info sändas till apex(at)bavariaracing.se Detta gör att vi kan hålla hemsida och sociala medier levande med aktuella bilar och förare.
Anmälan och betalning till tävling görs på denna hemsida i webshop.


Kontaktpersoner
Reglementsgruppen vänder du dig till om du har frågor som har med det tekniska reglementet att göra. 
Bästa kontaktvägen till reglementsgruppen är via e-mal: reglemente(at)bavariaracing.se

Cup representanter hjälper dig med frågor som har med BMW Cup i största allmänhet att göra.
Bästa kontaktvägen till Cup representanterna är via e-mail: cup(at)bavariaracing.se